Připuštění samice

27.04.2013 16:39

V každém případě přenášíme říjnou samici do kotce k samcovi , nikdy ne naopak. Samec se zpravidla bezprostředně po objevení králice snaží o její přízeň a je-li samice v říji , dochází k zapuštění buď ihned nebo po krátké honičce v kotci.

Jestliže samice nechce připustit , nenechávejte jí u samce déle než 5 minut , poté jí dejte tpět do svého kotce a toto opakujete po 2 - 3 dnech.

Nikdy se při zapouštění nevzdalujte  od králíkárny , samec a samice by se mohli napadnout nebo by mohla začít samce kousat a vy mustíte rychle zakročit!!!!!

Ponechání králice u samce přes celou noc je týrání zvířat !!!!! , nikdy toto nepraktikujte , pro samici je toto velmi stresující a vyčerpávající.

Nikdy také nepraktikujte násilné zapuštění , kdy samici znemožníte pohyb !!!